Conversie optimalisatie (CRO)

Conversie optimalisatie (CRO) richt zich op het maximaliseren van rendement uit bestaand verkeer. Bij Fightclub zien we CRO als een essentieel onderdeel van een succesvolle digitale strategie.

Maximaliseren van rendement

Met CRO stellen we klanten in staat om meer rendement te halen uit hun bestaande verkeer door conversiepercentages te verbeteren. Dit betekent dat elke bezoeker van de website waardevoller wordt, wat resulteert in een hogere Return On Investment (ROI).

Data-gedreven besluitvorming

CRO is gebaseerd op het verzamelen en analyseren van data over het gedrag van gebruikers op de website. Deze data-gedreven aanpak zorgt voor objectieve inzichten in wat wel en niet werkt, waardoor we met onze klanten beslissingen nemen op basis van feiten in plaats van aannames.

Continue optimalisatie

CRO is een iteratief proces dat nooit stopt. Door voortdurend te meten, testen en optimaliseren, blijven klanten zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, gebruikersvoorkeuren en technologische ontwikkelingen. Dit maakt het mogelijk om concurrentievoordeel te behouden en te blijven groeien.

Gebruikerservaring verbeteren

Door te focussen op het optimaliseren van de online klantreis en het verwijderen van obstakels in de gebruikerservaring, draagt CRO bij aan een betere online ervaring voor bezoekers. Dit kan leiden tot hogere tevredenheid, herhaalbezoeken en positieve mond-tot-mondreclame.

Onze visie

CRO draait om het beïnvloeden van gebruikersgedrag: het voor website-bezoekers zo makkelijk en aantrekkelijk mogelijk maken om over te gaan tot een aankoop, registratie, het invullen van een formulier of welke conversie dan ook. Ervaart een bezoekers te veel obstakels tijdens de online klantreis? Of ontbreekt de motivatie om het online proces af te ronden? Dan zijn ze weg en kan je succes wel vergeten!

Het gebruik van beïnvloedingstechnieken werkt uitstekend om de motivatie van websitebezoekers te verhogen! Maar is dat ook het geval als een website geen onderscheidend vermogen heeft en leidt tot technische of functionele obstakels?


In onze ogen volgt een succesvolle CRO-aanpak de CRO piramide, waarbij optimalisatie van een laag pas zinvol is als de laag eronder in orde is. De basis bestaat uit het bieden van een unieke waarde. Heeft een website geen onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten? Zonde om geld, tijd en energie te steken in het vergroten van gebruikersgemak en het motiveren van bezoekers! Is die unieke waardepropositie er wel? Dan is het tijd om technologische en functionele obstakels uit de weg te ruimen. Een trage website, onbereikbare pagina’s en niet werkende onderdelen, daar wordt geen bezoeker blij van. Een goed werkende website is leuk, maar we gaan graag een stapje verder. Het moet niet alleen goed zijn, maar ook makkelijk. Dus overbodige stappen in een funnel of formulier, onduidelijke content, slecht contrast of onnodig moeten scrollen? Weg ermee! Zodat er ruimte is voor die beïnvloeding op basis van emotie en intuïtie!

Onze aanpak

Een data-gedreven aanpak vormt de kern van onze CRO-strategie. We beginnen met grondige data-analyse om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers op de website. Hiervoor gebruiken we tools als Google Analytics, Looker Studio en Microsoft Clarity. De inzichten die we uit de data-analyse halen combineren we met best practices, concurrentieanalyses, klantfeedback en expert reviews om tot hypotheses over mogelijke verbeteringen te komen. Vervolgens implementeren we gecontroleerde experimenten en tests om deze hypotheses te valideren. Alleen de winnaars van deze experimenten worden doorgevoerd, wat resulteert in een continue optimalisatiecyclus die gebaseerd is op data.

Is CRO ook iets voor jouw organisatie?

CRO is niet veel voor elke organisatie weggelegd. Om te kunnen experimenteren, is een bepaalde hoeveelheid verkeer en conversies nodig. Uiteraard kunnen we hier met onze andere performance disciplines een rol in spelen. Belangrijkste is dat jouw organisatie niet op zoek is naar snelle wins op korte termijn, maar duurzaam resultaat op (middel)lange termijn voor ogen heeft. Want wij zijn van mening dat de weg naar succes een marathon is, geen sprint!

Are you in it
to win it?

Ben jij ook superambitieus, maar heb je tegelijkertijd het gevoel dat er wel wat meer te winnen valt? Dan ben je bij Fightclub waarschijnlijk aan het juiste adres. Als je een uurtje van jouw tijd wilt investeren, dan zijn we daar zo achter. Het begint met een klik hier.